Başmüftülüğe bağlı faaliyet gösteren Yayınevi’’ Dairesi yeni kitap yayınladı – Allah-u Teala’nın 99 İsmi, Tercümeleri ve Açıklamaları 

 

“Allah-u Teala’nın Esma’ül-Hüsna’sını bilinmesi, Onların yolundan gidilmesi insanı teorik olarak tevhit kelimesinin anlamından çıkarıp, kişiyi otantik bir anlayışa yükseltebilir. İslam’da herhangi bir hayırlı işe başlarken Besmele ile başlanması tesadüf değildir. Besmeleği harfi harfine tercüme edecek olursak – “Allah’ın adı ile’’ değil de “Allah’ın adı aracılığı ile’’ olur. Allah-u Teala’nın adı aracılığı ile ve sadece O’nun (c.c.) aracılığı ile bizler ibadetlerimizi gerektiği gibi yapabilme gücüne sahibiz ki ibadetten kastımız da sadece Cuma namazı değildir. Allah (c.c.) adı aracılığı ile biz iman eden insanlar rızkımızı talep ediyoruz, kitabımızı açmaya yelteniyoruz, kullandığımız her eşyayı alıyoruz. Allah’ın (c.c.) adı aracılığı ile biz nefes alıyoruz ve var oluyoruz ve yine Onun (c.c.) adı ile biz bu dünyadan ayrılacağımızı biliyoruz.’’

Esma-ül Hüsna kitabımız aynı zaman da Kur’an-i Kerim’den ve Sünnet-i Seniyye’den dualar da içermekte. 240 sayfadan oluşan kitap Başmüftülük’ten veya ülke genelindeki Bölge Müftülükleri’nden temin edilebilir.