Bulgaristan ve ABD’li Tarihçilerden  Ruse Bölge Müftülüğü’ne Ziyaret 

 

Ruse Bölge Müftülüğü 11 Eylül Salı günü Ruse Tarih Müzesi’nin “15-19 yüzyıllar arası Bulgaristan tarihi” bölümünde kuratör olarak çalışan Teodora Bakırcıeva ve ABD Ohio eyaletindeki Devlet Üniversitesi Tarih Fakultesi’nde Dünya ve İslâm tarihi dersi veren Dr. Jane Hathaway tarafından ziyaret edildi. 

Ruse Bölge Müftüsü Yücel Hüsnü şunları paylaştı: “Görüşme esnasında Ruse’nin Osmanlı dönemi tarihi hakkında konuştuk. Ziyaret Dr. Hathaway’ın Ruse’de bulunması nedeniyle kuratör Teodora Bakırcıeva’nın organize ettiği bir inisiatif oldu. Müftülükte gerçekleşen görüşmeden sonra beraber “Mirza Sait Paşa” camisini ziyaret ettik.”

Bulgaristan’da bulunan Dr. Hathaway 19. yüzyıl öncesi Osmanlı Tarihi üzerine uzmanlık sahibi Amerikalı bir tarihçidir. Toplam dokuz tarih  kitabı kaleme almış ve farklı konularda makaleler yayımlamıştır. Dr. Jane Hathaway Kuzey Amerika’da bulunan Yakın Doğu Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Osmanlı İmparatorluğu içinde Arap illeri, İslâmi yönetiminde Yahudi cemaatlerinin hayatı, erken İslâm toplumu gibi farklı konularda dersler vermektedir.

Ziyaretin sonunda her iki taraf da görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve gelecekte ortak çalışmalara devam edileceğine dair söz verdi.