Terörizmin dini yoktur

Yüksek İslam Enstitüsü’ne bağlı Bilim Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Arif Abdullah BNT kamu ulusal televizyon kanalında 25 Ekim’de yayınlanan Goran Blagoev’in “Din ve toplum” programında: “Kur’an-ı Kerim’de savaştan bahseden bir çok metnin olması bir gerçektir, ancak bu metinleri anlayabilmemiz için İslamiyetin Arap yarımadasında yayılmasından önceki dönemi izah etmeliyiz.
Dr. Abdullah, VI. ve VII. asırda kuzeydeki Arap kabilelerin sürekli savaş halinde olduklarını belirterek bilim kaynaklarında İslam’dan önceki dönemde 1700’den fazla savaşın yapıldığı bazıların ise 40 yıl sürdüğünü ekledi. Kur’an ayetleri böyle bir dönemde indirilmiştir ve ilk emir “Oku” olmuştur. Dr. Abdullah, Kur’an-ı Kerim’de ilk emirden ancak 13 yıl sonra savaş ilan edilmiş olanların kendilerini savunma hakkına sahip olduklarının buyrulduğunu açıkladı.
Sözlerine göre Kur’an-ı Kerim, ancak terör, haksızlık ve memleketlerinden zorla göç ettirme durumunda savunma eylemlerini tasvip ediyor. Kur’an-ı Kerim’de böyle buyrulmuştur. Fakat günümüzde şahit olduğumuz dini temele dayalı savaşın ilan edilmesine ilişkin Kur’an’da din farklılığı nedeniyle bu gibi eylemleri hoş gören her hangi bir metne rastlamıyoruz.
Programda konuk olarak katılan güvenlik ve terörle mücadele uzmanı Slavço Velkov: “İslam Devletinin uyguladığı terörün dini olmadığının kanaatindeyim”dedi. Uzmana göre dinlerin kural ve normlarına sığmayan bu gibi eylemleri haklı gösterecek hiçbir dava olamaz“.
Üniveriste görevlisi Dr. Abdullah: “İslam Devleti’nin eylemelerinin Kur’an ile örtüştüğünü iddia edemeyiz. Şahsi görüşüme göre din adına değil dini gerekçe gösteren bir terörle karşı karşıyayız”. Sözlerine göre Kur’an’da hiçbir yerde cihad kelimesine rastlanmamaktadır, rastlansa bile Arapca’dan tercümesi-gayret, yani her birimizin mücadele gayretidir.
Öte yandan Slavço Velkov İslam Devleti örgütünün bütün dini prensiplerini ayakları altına alan bir örgüt olduğunu belirterek dini bu canilerle bağdaştırmamamız gerektiğini dile getirdi.
 “Bu insanların, eylemlerini gerekçelendirdikleri metodolojisi son derece yanlıştır. “Vaazlarında” şöyle bir çağrıda bulunuyorlar: “Ben almelere rahmet olarak kılıç ile gönderildim”. Bu alıntı asılsız bir hadisten yapılmıştır ve aslı “(Ey Muhammed!) Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” olan ayet ile ile ilişkilendirilmiştir. Dr. Abdullah’ın ifadesine göre sahih olmayan bir metnin gerçek metin ile karıştırılması, İslam Devleti’nin kullandığı yanlış metodolojiye sebep olmaktadır. Diğer bir sorun ise terör örgütünün Kur’an’da belirli bir olayı tasvir eden tanımlayıcı bilgiyi, kurala dönüştürmeleridir. Dolayısıyla, Müminlerden belirli bir hareketi gerekli kılmayan tasvir edici metinlerden zaruriyet anlamı çıkarıyorlar. Kur’an Kerim ile ilgili bu seçici anlayış metodu son derece uygunsuz ve yanlıştır”.
Programın tamamını burdan izleyebilirsiniz: http://bnt.bg/predavanyia/vyara-i-obshhestvo/ochakvajte-vyara-i-obshtestvo-25-oktomvri-2014

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.