İran Kültür ve İslâm İlişkileri Teşkilâtına Ziyaret

Tahran’da 2015 yılının son haftasında gerçekleşen Uluslararsı konferas nedeni ile İran’da bulunan Başmüftü yardımcısı Vedat S. Ahmed, İran Kültür ve İslâm İlişkileri Teşkilâtı’nı da ziret etme imkânı buldu. Başmüftü yardımcısı, Avrupa ülkleri ile ilişkilerden sorumlu yetkililer ile karşılaştı.

Görüşme esnasında Başmüftü yardımcısı Vedat S. Ahmed, ev sahiplerine davetten ve iki kurum arasında gerçekleşen ilişkilerden dolayı teşekkür etti.  Başmüftü yardımcısı, İran kültürünün önemine vurgu yaptı ve geleneksel ilmî ve kültür merkezleri olan İsfahan, Tebriz, Şiraz, Hemedan, Tus vd. tarihteki önemlerine işaret etti. Adı geçen merkezler Ragıb el- İsfahani, Şems-i Tebrizi, Hafız, Saadi, Gazali gibileri insanlığa tanınmış ilim adamları ve edebiyatçılar vermişlerdir. Ayrıca Vedat Ahmed Bey ev sahiplerine Bulgaristan Müslümanlarının durumu hakkında bilgi verdi ve küçük bir sunum yaptı. Bulgaristan Başmüftülüğü’nün faaliyetlerini tanıttığı görüşmede, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda yapılan faaliyetler üzerinde durdu. Bu çalışmalar toplumda iyi ilşkilerin temelidir. Görüşmede, dinî ve kültürel alanlarda ortak proje çalışmaları istişare edildi.