150 Küsür Müslüman Sırnitsa Kasabasında Bir Günlük Seminere Katıldı

24.12.2015 tarihinde Sırnitsa kasabası bir günlük eğitim amaçlı seminere ev sahipliği yaptı. Seminer yerli müslümanların insiyatifi ve Pazarcik Bölge Müfütülüğünün desteği ile düzenlendi. Seminerin konusu “Manipule ve gerçek arasında İslâm dini” seminerde konuşmacı olarak Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün Birali hazır bulundu. Seminer, Sırnıtsa kasbasında yaşayanlar ile civar köylerde yaşayan herkes için açıktı. Misafirler arasında onur konuğu olarak Pazarcik Bölge Müftüsü Abdulah Salih de yer aldı. Seminerde ele alınan temel konular medyada İslâm aleyhinde yer alan yanlış bilgiler ve bunların Müslümanlar ile gayrimüslimler üzerinde etkisi ve uzman olmayan kişilerin gündeme dair konuların analizinde İslam dinini kötü tanıtarak insanları birbirine düşürebilme ihtimali. Bu tür yanlış bilgilendirmelerin  mesela cihad gibi kavramların speküle edilmesine ve yanlış yorumlanmasına yol açabilir. Seminer’de ele alınan bir diğer konu da, kur’an metinlerinin gerçek manası dışında yanlış yorumlanmasıdır. Seminerin başlıca konulardan bir diğeri bütün Müslümanların hayatlarına uyugulayabilecekleri yararlı bir yöntemin bulunması ve bu yöntemle İslâm dininin amacına ulaşması. Yöntem: inanan kişinin ilim sahibi olması, dinî ibadetlerinin farkında olması, bunları evvela kendi hayatında uygulaması ve merhamet göstermesi (bilgi-ibadet-merhamet) gibi konuları içermektedir. Sonunda hizmet eden Müslümanlar konusu görüşüldü. Seminere katılanlar Müslümanların yaptıkları söylediklerinden daha tesirlidir konusunda hemfikir oldular.  Seminerde yer alanlar memnuniyetlerini ifade ederek, düzenlenecek bu tarz seminerlere yine katılmak istediklerini belirttiler.