Başmüftülük Üniversite Öğrencilerine Seminer Düzenledi

11-13 Aralık 2015 tarihleri arasında Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü üniversite öğrencileri için “Toplum İçinde Genç Müslümanların Rolü” isimli seminer düzenledi. Seminere Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden gelen üniversite öğrencileri katıldılar. Öğrenciler, Dr. Arif Abdullah’ın, Rasim Şamatarev’in, Mohamed Kamber’in ve İzzet Calev’in derslerini dinleme fırsatı buldular. Seminer, Sofya’da farklı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için düzenlenen seminerlerden biridir.  Başmüftülük, bu tarz toplantıların ileride daha fazla gençlerin bir araya gelip tanışmalarını ve aralarında iletişim kurmalarına sebep olmasını ümit ediyor.