Başmüftülük hacılar için Hudeybiye bölgesine ziyaret düzenledi

Başmüftülük, hacılarımızın hac ibadeti ile ilgili vecibelerinin sona ermesi ardından Mekke ve  çevresinde hac güzergahı olan yerlere ziyaret düzenledi. Hacılarımız İslam aleminin başkenti Mekke’den 25 kilometre uzaklıkta ve harem bölgesinin dışında kalan tarihi Hudeybiye bölgesini ziyaret etme fırsatı buldular. Burada ihrama girdiler ve Umre için niyet ettiler
Mekke’de umre yapmak amacıyla yola çıkan Hz. Peygamber(s.a.s) ve ashabı Hudeybiye mevkiine gelmişti. Mekke’ye girmelerine izin verilmeyeceğinin anlaşılması üzerine, konuyu görüşmek için Hz. Osman(r.a) Mekke’ye gönderildi. Bu arada Hz. Osman’ın(r.a) tutuklandığı haberi yayıldı. Bu haber üzerine Eshâbı Kirâm Hudeybiye'de bir ağacın altında Allah yolunda ölünceye kadar savaşma sözü verdiler ve Peygamber Efendimize bîat ettiler. Cenâb-ı Hakk’ın biat edenlerden razı olduğu ayet-i kerime ile bildirilmiştir. Bundan dolayı tarihte bu beyata Biatü’r Rıdvan (razı olunan biat) adı verilmiştir.
Daha sonra Hudeybiye’de Müslümanlar ve Mekke’li müşrikler arasında stratejik barış anlaşması imzalanıyor. 9 madde içeren anlaşma ilk bakışta Müslümanların aleyhine göründüğünden dolayı sahabilerin tepkisini çekmiştir. Ebu Bekir’in(r.a) “Müslümanların en büyük zaferi” olarak nitelendirdiği bu anlaşmanın kirameti zamanla anlaşılacaktır.
Hudeybiye Anlaşması 628 yılında imzalanıyor ve anlaşma sayesinde İslam dini komşu kavimlere ve bölgelerde daha hızlı yayılmaya başlamıştır, iki yıl sonra Müslümanlar Mekke’yi kan akıtmadan teslim almışlardır.
Anlaşmaya göre Medine’den Hudeybiye’ye kadar gelen Müslümanlar Kabe’yi bu yıl ziyaret etmeyecekler, gelecek sene ziyaret edeceklerdi, Mekke’li bir Müslüman Medine’ye giderse iade edilecek, ancak Medine’den Mekke’ye sığınanlar iade edilmeyecekti. Hz. Muhammed(s.a.s), ölünceye kadar savaşma sözü veren sahabilerin itirazlarına rağmen anlaşmayı imzalıyor ve merhamet, iyilik, sorunları barışçıl yoldan çözmek ve stratejik düşünce konularında bütün insanlığa en güzel örnek olmuştur. Barış anlaşması sonucunda müşrikler Müslümanları “siyasi bir güç” olarak tanımışlardır. Anlaşma Mekkelilerin kalplerini İslam’a açmıştır.
Anlaşmanın imzalanmasına götüren süreç ve anlaşmanın imzalanması, uluslararası ilişkiler ve diplomaside en önemli anlardan biridir ve özellikle Müslümanlar tarafından ayrıntılarıyla incelenmesi gerekmektedir.