Bulgaristanlı hacılar tarihi Ci'râne bölgesini ziyaret ettiler

Hac farizasını yerine getiren Bulgaristanlı hacılar, Mekke’deki ziyaretleri çerçevesinde bir taraftan ibadetlerini devam ettiriyorlar, diğer taraftan kutsal kabul edilen yerleri gezerek manevi ikliminden istifade ediyorlar. Hacılarımız 30 Eylül’de Mekke’den yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan ve harem sınırları dışında bulunan Ci'râne bölgesini ziyaret ettiler.

Başmüftü Yasrdımcısı Vedat Ahmet, Ci'râne mevkiinde Huneyn muharebesi sırasında meydana gelen tarihi olaylar hakkında hacılara bilgi verdi. Mekke’yi kan akıtmadan fetheden Müslümanların Medine’ye dönüşleri sırasında Hevâzin ve Sakîf kavimlerinin büyük bir ordu hazırlayarak harekete geçtiğini öğrenen Peygamber Efendimiz(s.a.s) ordusuyla düşman üzerine yürümüş. Hevâzin ve Sakîf kavimlerine bağlı kuvvetler büyük bir hezimete uğramış. Galibiyet elde eden Müslümanların elde ettikleri ganimet ve esirler Ci'râne bölgesinde muhafaza edilmiş. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Huneyn’den kaçan Hevâzinlilerin Müslüman olarak kendisine başvurmaları ve o şekilde ganimetleri iade etmek umuduyla sayıları fazla esirleri ve bol miktardaki ganimeti askerler arasında dağıtmadan bir sure bekledi. Kısa bir zaman sonra yeni Müslüman olan bazı askerlerin ısrarı üzerine Hz. Peygamber (s.a.s) ganimetleri askerleri arasında taksim edip dağıtıyor. Bu taksimattan fazla zaman geçmeden Hevazinlerden bir heyet geliyor ve Müslüman olduklarını haber veriyor. Peygamber Efendimiz(s.a.s), ganimet ve esirlerin beşte biri olarak ayrılan ve harcama yetkisi kendisinde olan Beytü’l-mal hissesini onlara bağışladığını söylüyor.

Taksimat işi tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz (s.a.s), Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman ve Hz. Ömer gibi önde gelen sahabeler ile birlikte Ci'râne’de ihrama girerek Mekke'ye umre yapmaya gidiyor. Ci'râne’de Hz. Muhammed’in(s.a.s) burada geçirdiği günleri ve Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetleri dağıtımı sırasında yaşanan bu olayların hatıralarını yedetmek üzere inşa edilmiş bir mescit vardır.. Günümüzde umre yapmak isteyen hacıların bir kısmı burada ihrama giriyorlar. Hacılarımız da umre yapmak üzere burada yeniden ihrama girdiler.

Ci'râne bölgesinde, Peygamber Efendimizin (s.a.s) Müslümanların susuzluğunu gidermek için elini yere değdirmesi ve dua etmesi ardından akan su kuyu bulunmaktadır. Maalesef bir kaç yıl öncesine kadar tatlı suların fışkırdığı o mübarek kuyu artık kapalıdır.