Zaza Vaşakmazde: “Biribirimizi tanıyarak çatışmaları önleyebiliriz”

Gürcistan Din İşleri Devlet Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmazde Bulgaristan’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesindeki görüşmelerin ardından Bulgaristan Dini Topluluklar Ulusal Konseyi(BDTUK) üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlar Kurulu bünyesindeki Mezhepler Müdürlüğü görüşmeye ev sahipliği yaptı.Gürcü misafir Ajansın çalışmalarını tanıtarak, uluslararası diyaloğun alanında edindikleri tecrübeleri ve Gürcistan topraklarında farklı dini ve etnik topluluklarının ortak yaşamı ile ilgili bilgiler verdi.

Zaza Vaşakmadze “Biribirimiz tanıyarak çatışmaları önleyebilirz” diye belirtti.

 

Gürcistan devleti son 4 yılda ülkedeki Müslüman topluluğuna ibadete açık yaklaşık 70 dini mabedi iade etti. Aynı zamanda hükümetin desteği ile İslami ilimler mederesesi kuruldu. Aynı zamanda Gürcistan Din İşleri Devlet Ajansının enformasyon, danışmanlık, araştırma ve eğitim faaliyetleri de yürütmektedir.

Çağdaş Gürcistan’da İslam, takipçileri en fazla olan ikinci din mezhebidir.2002 yılında yapılan son nüfus sayımına göre ülkedeki Müslümanlar toplam nüfusun yüzde 9.9’nu oluşturuyorlar.

Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Birali Birali üşlemizde din ve etnik mensubiyet gözetmeksizin bir çok yerde düzenlenen toplu iftarların artık gelenek haline dönüştüğünü ifade ederek Bulgaristan’daki Müslümanların Ramazan ayındaki tecrübelerini paylaştı.