Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Bulgar Ortodoks kilisesinin yeni patrik seçim törenine katıldı. Aleksandır Nevski kilisesinde düzenlenen törende Vidin mitropoliti Daniil oyçokluğuyla Bulgaristan patriki olarak seçildi.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci; "Bulgaristan Ortodoks kilisesinin başına getirilen patrik Daniil'in ülkedeki hristiyan toplumunu hikmetle yöneteceğine, diğer dînî topluluklar arasında iyi ilişkileri koruyacağına, diyalog ve karşılıklı saygıya halel gelmemesine dikkat edeceğine kaniyiz", dedi. Bulgaristan patriki Daniil'e görevinde başarılar diliyoruz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.