TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut Çevik Başmüftü Dr. Mustafa Haci ile görüştü. Zaman zaman Bulgaristan'ı ziyaret eden Mahmut Çevik bu sefer de Başmüftülüğü ziyaret etmeden geçmedi. TİKA uzun yıllar Bulgaristan'da bazı önemli projelerin gerçekleştirilmesine, tarihi cami ve mekânların onarılmasına ciddi katkılar sağlamaktadır.

Taraflar bundan böyle de bazı önemli projelerin ortaklaşa gerçekleştirilmesi hususunda değerlendirmelerde bulundu. Görüşmeye genel sekreter Celâl Faik ve Dış İlişkiler Dairesi uzmanı Hayri Emin de katıldı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.