Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve genel sekreter Celâl Faik Başbakan Glavçev ve Milli Eğitim Bakanı Tsokov ile görüştü. Görüşmenin gündeminde din eğitiminin popülerize edilmesiyle ilgili hususlar ve bu doğrultuda yapılabilecek ortak çalışmalar yer aldı. Nitekim hoşgörünün teşviki ve farklı din mensuplarının birbirlerini daha iyi tanımaları açısından bunun önemli olduğu belirtildi.

Başmüftü, Başbakan ve Millî Eğitim bakanına Şumnu, Rusçuk ve Mestanlı İmam-Hatip liselerinin eğitim öğretim süreçleri hakkında bilgi verdi. Devlet okullarında okutulan İslâm Dîni dersinin durumunu açıkladı. Bu derslerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına duyulan gereksinimden bahsetti.

Yine Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü'nün akreditasyonuyla ilgili yeni çalışmalar başlatıldığını ve bu çalışmalara olumlu destek veren Milli Eğitim Bakanı Galin Tsokov'a şükranlarını sundu.

Başbakan Glavçev ise, Başmüftülük kurumuna destek vermeye hazır olduklarını ve başlatılan administratif prosedürlerin en iyi şekilde sonuçlandırılmaları için gereğinin yapılacağını vurguladı. Başbakan'ın sözlerine ilaveten Galin Tsokov da başlatılan işlemlerin kanunlar çerçevesinde nasıl olması gerektiğini anlattı. 

"Başbakan Glavçev: "Bulgaristan, farklı kültürlerin bir arada hoşgörü içerisinde yaşadıklarına dair en güzel örneği sergilemektedir. Bu uzun yıllardan bu yana böyledir.

Dolayısıyla bizi bir araya getiren eğitim konusu da önceliklidir. Çocukların terbiyeli ve ufuklu yetişmeleri, farklı kültürlerin birbirlerini yakından tanımaları sonderece önemlidir. Bu sebeple yapılacak bu anlamlı çalışmalara destek vermeye hazırız", dedi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.