Ulusal Dînî Topluluklar Konseyi temsilcileri geçici hükümetin başbakanı Dimitar Glavçev'i makamında ziyaret etti. 

Görüşmeye Başmüftülük kurumunu temsilen Dış İlişkiler Dairesi uzmanı Hayri Emin katıldı.

Başbakan Glavçev'e Ulusal Dînî Topluluklar Konseyi'nin mazideki faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bir araya gelen farklı dinlerin temsilcileri hoşgörü esasına dayanan konseyin önemine ve gerekliliğine dikkat çekti. Nitekim bu model Avrupa'ya da örnek teşkil etmektedir.

Teknokrat hükümetin başbakanı Dimitar Glavçev konseyin faaliyetlerini önemli bulduğunu ifade etti ve farklılıklara rağmen barış içinde bir arada yaşamanın gerekliliğine vurgu yaptı. Bu model diğer ülkelere de örnek olmalıdır dedi.

Glavçev, gerektiğinde Dînî Topluluklar Konseyi'nin finans sıkıntılarını gidermeye hazır olduklarını belirtti. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.