Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü Eğitim Dairesi her yıl Şumnu, Rusçuk ve Mestanlı İmam-Hatip liselerinde düzenlediği yaz okullarına bu sene de 650 öğrencinin katılmasını bekliyor.

Yaz okulunun iki etapta yapılması öngörülüyor. İlki 8-10 Temmuz, ikincisi ise 20-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yaz okullarına katılan öğrenciler zengin bir program dahilinde yetenekli öğretmenler tarafından dînî, millî değerlerle tanıştırılmakta, bulundukları İmam-Hatip liselerinin eğitim sistemini yakından görme imkânı elde etmektedirler.

Yaz okulunun bitiminde öğrencilere Edirne ve Çanakkale gezisi düzenlenmektedir.

İmam-Hatip liselerinin güncel eğitim durumlarını değerlendirmek üzere düzenlenen DEK komisyonu toplantısında; Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov, Eğitim Dairesi başkanı Amir Feleti, Eğitim Dairesi uzmanı Nazmiye Kulova, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü rektör yardımcısı Aydın Ömerov, Şumnu Nüvvab okulu müdürü Şerif Hüsnü, Rusçuk İmam-Hatip lisesi müdürü Tuncay Şerif, Mestanlı İmam-Hatip lisesi müdürü Ahmed Bozov, T.C. Sofya büyükelçiliği eğitim müşaviri Mehmet Selim Varınca ve sosyal hizmetler müşaviri Erdal Atalay hazır bulundular.

İlgili DEK toplantısında Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü binasının devam eden tadilat çalışmaları konuşuldu. Çatısı tamamlanan ve pencereleri yenilenmiş olan eğitim binasının yıl sonunda fonksiyonel hale gelmesi bekleniyor. 

Toplantının gündeminde İmam-Hatip lisesi öğrencilerinin tabi tutulacakları devlet sınavları, mezuniyet törenleri ve okullara yeni öğrenciler kazanma çalışmaları da yer aldı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.