Başmüftülük Eğitim Dairesi devlet okullarında "İslâm Dini" dersini okutan yaklaşık 40 öğretmenin katıldığı etkili bir seminer düzenledi. İlgili seminer Rodopların Sırnitsa kasabasında tertip edildi. "İslâm Dini" dersi öğretmenlerini bir araya getirmenin amacı bilgi ve tecrübe paylaşımıdır. Bu vesileyle başta Pazarcık ve Blagoevgrad bölgeleri olmak üzere Bulgaristan'ın muhtelif yerlerinden öğretmen ve öğretmen adayları Sırnitsa'da buluştu.

Sofya Kütüphanecilik üniversitesi öğretim üyesi Dr. Svetla Şapkalova, Lıjnitsa din görevlisi Muhammed Kamber, Başmüftülük manevî danışmanlık hizmetleri merkezi başkanı Birali Mümün, Pazarcık bölge müftüsü Salih Halil, Sırnitsa din görevlisi Ahmed Harun ve Ribnovo din desri öğretmeni Fikriye Gürdal ilgili seminerde sunumlar gerçekleştirdiler.

 

Seminere katılan misafirler arasında Plevne bölge müftüsü Murat Boşnak da yer aldı. Murat Boşnak yeni din dersi kitaplarının hazırlanmasında etkili rol oynamış, sorumlu editör olarak görev almıştı.

 

Seminerde hazır bulunan ögretmenleri ilkin Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov selamladı. Başmüftü yardımcısı, dünden bugüne dek kronolojik bir sıralamayla ükle genelindeki müslüman yoğunluklu okullarda din dersinin serüvenini anlattı. Ahmed Hasanov, özellikle Kuzey Bulgaristan'daki okullarda hâlâ din dersi okutulamamasının nedenlerine de değindi. Hukukî olarak hiçbir engelin olmamasına rağmen, okul müdürlerinin inisiyatif almaması ve ebeveynlerin duyarsızlığına dikkat çekti. Buna rağmen ülkedeki müslüman gençlerin yararına olan bu dersin zorunlu ders olarak okutulabilmesi için sabırlı ve ısrarlı olacaklarını vurguladı.

 

Söz konusu seminerin gündeminde; Millî Eğitim Bakanlığı'nın yerel şûbeleriyle çalışmalar, İslam Dini dersinin okutulmasında çağdaş yöntemler, Devlet okullarında okutulan İslam Dini dersi ile Yaz Kur'an kursları arasındaki farklar, okul dışı faaliyetler gibi konular ele alındı. Ayrıca yeni hazırlanan İslâm Dini ders kitaplarından güzel örnekler paylaşıldı. 

Halihazırda Pazarcık ve Blagoevgrad bölgeleri başta olmak üzere, toplam 26 okulda 3200 öğrenci İslâm Dini dersi görmektedir. Yaklaşık 20 yıldır Kraişte köyünde İslam Dini dersi okutan imam ve öğretmen Sabit Gucov'a plaket takdim edildi


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.