Başmüftülük temsilcileri ülke genelinde tertiplenen "Ana Dili" kutlamalarına iştirak ettiler. İlgili kutlamalar türk toplumunun yoğun olarak bulunduğu bölgelerin yerel yönetimleri, İmam-Hatip liseleri ve diplomatik misyonların desteğiyle gerçekleştirildi.

Şumnu Nüvvab İmam-Hatip lisesi bu yılki kutlamayı Türkçe kitaplara hasretti. Bu manada okul öğrencileri yazar Mustafa Kutlu'nun kaleme aldığı "Mavi Kuş" adlı eserin okuma  ve değerlendirmesini yaptılar. Bölge müftüleri ve Şumnu Üniversitesi Türkoloji bölümü öğretim üyeleri kutlamanın misafirleri arasında yer aldılar.

Başkent Sofya'da ana dili kutlaması çocukların Türkçe okudukları şiir ve hikayelerle süslendi. Yüksek İslâm Şûrası başkanı Vedat Ahmed ve Sofya bölge müftüsü Beyhan Mehmed programa misafir olarak katıldılar. 

Aynı şekilde din, dil ve farklı kültürlere karşı gösterdiği toleransla bilinen Filibe şehrinde de ana dili kutlamaları farklı programlarla kutlandı. Yine Ruen ve Dulovo belediyelerinde tertiplenen ana dili kutlamaları öğrencilerin okuduğu şiirler, folklor gösterisi, halk türküleri eşliğinde yapıldı.

Ülke genelindeki kutlamalar bitiminde katılımcı çocuklar hediyelerle ödüllendirildi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.