Bulgaristan başsavcısı İvan Geşev Şumnu'daki Şerif Halil Paşa, nâmı diğer Tombul camiyi ziyaret etti. Başsavcı şehri ziyareti kapsamında millî kültür anıtı olan Şerif Halil Paşa camiini ziyaretini de gündemine aldı. 

İvan Geşev, Başmüftülük genel sekreteri Celâl Faik, Şumnu bölge müftüsü Mesut Mehmed ve Nüvvab okulu müdürü Şerif Hüsnü tarafından karşılandı.

 Başmüftülük temsilcileri başsavcıyı mimarisiyle büyüleyen Tombul caminin tarihi ve henüz yeni bitmiş olan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

 Görüşme karşılıklı hediyeleşme faslıyla son buldu. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.