Başmüftü Dr. Mustafa Hacı mevlit kandili münasebetiyle gerçekleştirdiği bir dizi ziyarette Varna bölgesine bağlı Suvorovo camiinin tadilât sonrası yapılan açılışına iştirak etti. Ecdat tarafından 1660 yılında inşa edilen caminin çatısı, abdestlik kısmı ve misafirhanesi elden geçirildi. Proğramda bölge müftüsü İsmail Ahmedov'un daveti üzerine Bulgaristan Başmüftüsü de hazır bulundu.

Dr. Mustafa Hacı, başta Bölge müftüsü İsmail Ahmedov olmak üzere, cami imamı ve encümenini gösterdikleri çabalar ve kasaba müslümanlarına sağladıkları ferah ortam sebebiyle tebrik etti.

Başmüftü ilgili camiide cemaatin çoğalacağını ümit ettiğini ve çocukların burada Kuran Kurslarına katıldıklarını görmeği arzuladığını ifade etti.  

Proğram dua ve güzel temennilerle son buldu.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.