Bulgaristan Başmüftülüğü Sakarya'da düzenlenen uluslararası sempozyuma katılımcılar gönderdi. Sempozyum Sakarya üniversitesinin ev sahipliğinde "Çağdaş ve değişen dünyada camilerin rolü" başlığı altında deruhte edildi. 

Camiler arasında iletişim, onların sosyo-kültürel fonksiyonu, turistik bölgelerde camilere olan ihtiyaç, camilerin ailevî ve toplumsal sıkıntıları gidermedeki etkisi, gençlerin camiyle bağı gibi başlıklar forumun ana konuları arasında yer aldı.

Dobriç Bölge müftüsü Akif Akifov ve Başmüftülük Kuran Kursları koordinatörü Bahri İzzet Bulgaristan'ı temsilen forumda hazır bulundular. Ayrıca bir dönem Sofya Yüksek İslâm Enstitüsünde görev yapan Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay ve Doç. Dr. Erdinç Ehatlı da forumun konuşmacıları arasında yer aldılar. 

 Sempozyum katılımcılara has sertifika takdimiyle son buldu. .

 

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.