Geçtiğimiz Pazar günü (26.07.2020y.), Başmüftülüğün ,,Sosyal’’ Departmanı ve Smolyan Bölge Müftülüğü ,,Aile hayatı – lütuf ve sorumluluk. Başarılı bir aile nasıl kurulur?’’ konulu bir seminer düzenledi. Seminer Madan Belediyesine bağlı Varbina köyünde 70 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Seminerin amacı, İslam dininde ve genel olarak yaşantımızda ailenin önemini ve aile yaşamının getirdiği faydaları ve güzellikleri vurgulamaktı. Bu bağlamda, seminerin dört panelinde konuk konuşmacı Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün, iyi bir aile kurulmasına etki eden faktörlerin neler olduğunu, aile yaşamına hazırlanmanın ne demek olduğunu ve hayatımızın geri kalanını beraber geçireceğimiz kişi hakkında net bir profil bilgisine sahip olup olmadığımızı açıkladı.  

Yapılan konuşmaların ardından, güçlü ve müreffeh bir toplumun olabilmesi için her bir genç erkeğin ve kadının aile kurma hedefi olması gerektiği sonucuna varıldı. Aile, hepimizim ortak çabaları ile ele alması gereken önemli bir konudur. Aynı zamanda aile kurmak, sadece Müslüman gençler için bir imtihan değil, tüm toplumu ilgilendiren bir husustur.

Tartışmalara aktif bir şekilde katılım sağlayan dinleyiciler, evlilik ve aile hayatı ile ilgili konuları ele alan bir seminerin düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Smolyan Bölge Müftüsü Necmi Dıbov, taahhüdü, kapsamlı dersleri ve derslerin güzel içeriklerinden dolayı konuk konuşmacıya teşekkür etti. Smolyan Bölge Müftüsü, ayrıca seminerdeki tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden ve Bölge Müftülüğü ekibine bu tür bir forumun düzenlenmesi için gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkürlerini sundu.