Başmüftülük bünyesinde istihdam edilen uzmanlar, Temmuz başında ülkede başlatılmış olan yaz Kur’an kurslarını düzenli olarak ziyaret etmektedir. Yaz Kur’an kurslarının Ulusal ve Genel Koordinatörü Bahri İzet, “İrşad” Dairesi Uzmanı Resim Şamatarev ile birlikte, Güney Bulgaristan’daki birçok Bölge Müftülüğünü ve düzenledikleri yaz Kur’an kurslarını ziyaret etmiş bulunmaktadırlar. Bu sayıda Filibe, Smolyan, Pazarcık, Kırcaali ve Haskovo Bölge Müftülükleri yer almaktadır.  Ziyaretler, Kuzey Bulgaristan bölgelerinde devam ediyor, “İrşad” ekibi şu an ise Rusçuk’tadır.

Genel Koordinatör Bahri İzet, Grandmufti.bg için: “Amaç, Yaz Kur’an kurslarının seviyesinin takip ve denetlenmesidir, bununla birlikte Başmüftülük tarafından hazırlanan mevzuata uyulup uyulmadığının kontrol edilmesidir.”, diye belirtti. Kendisi, bunun dışında, ülkedeki olağanüstü COVİD-19 salgın durumu dolayısıyla tedbirlere uyulma konusuna da çok dikkat edildiğini ekledi.

İzet: “Sosyal mesafenin korunup korunmadığı takip ediliyor, bu seneki grupların kontenjan sayılarının ise geçen senekilere kıyasla çok daha düşük, ortalama 10 olarak olduğunu söyleyebiliriz.”, diye ilave etti.

 

2020 senesinin yaz mevsiminde, Yaz Kur’an kursları, bütün Bulgaristan çapındaki 400’den fazla yerleşim yerinde düzenlenmektedir.