ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ И РИСУНКА НА ТЕМА:

 

 

 

ДЖАМИЯТА В МОЯ ЖИВОТ

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици и студенти до 25 годишна възраст.
Категорията ще бъде разделена на следните възрастови групи:
Първа възрастова група:
       от 6 до 13 годишна възраст.
Втората възрастова група:
    от 14 до 18 годишна възраст.
Трета възрастова група:
        от 19 до 25 годишна възраст

 

Изисквания:

За Есе – страница, страница и половина.
За Рисунка – на картон в размер 30/40 см. Листовете да се предадат не прегънати. На гърба на листа  да се напишат трите имена, възраст, адрес, имейл и телефон за връзка.

 

Може да изпращате материалите за конкурса:
В районните мюфтийства в срок до - 02.09.2016 г.
В Медийно-културния център на  Главно мюфтийство в срок до - 08.09.2016 г. на адрес: гр. София, 1000, ул. „Пиротска” № 3, или на имейл адрес:
news@grandmufti.bg

За контакт: Главно мюфтийство, отдел „Медии и култура” тел. 02 988 20 61