2016 Yılı İçin Nisab Ve Fitre Miktarı

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü “Fetva Komisyonu”  26.05.2016 tarihinde Sofya’da gerçekleştirdiği oturumunda aldığı kararları Müslüman toplumununun bilgilerine arz etmektedir:

1.2016 yılı zekat nisab miktarı 4600,00 (dörtbin altıyüz) leva

2.2016 yılı için fitre miktarı en az 5,00 (beş) leva kişi başı.

Hesaplamalar, “Fetva Komisyonunun” 15.08.2009 tarihinde alınan kararına göre yapılmıştır. Sözkonusu karar, zekat nisab miktarının ve fıtre nisab miktarının nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.

6 Haziran 2016 tarihinde başlayacak olan Mübarek Ramazan ayını hayır ve bereket ile geçirmenizi diler, Allah’ın affı ve mağfiretinin bütün inananların üzerine olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim.