Отдел „Вакъфи“

 

Дейността на отдела се изразява в уреждане на въпроси, свързани с придобиването, картотекирането, стопанисването, управлението и разпореждането с имотите, собственост на Мюсюлманско изповедание в Република България.

 

Служители:

 

Хасан Юсеинов

Началник Отдел „Вакъфи"

 

Ахмед Кадиров

Експерт Отдел „Вакъфи"

 

Контакти:

Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел.: 02/981 60 01