Отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол”

 

Основната цел на Отдел Международен, връзки с обществеността и протокол" е да планира, координира и провежда информационната политика на Главно мюфтийство, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на институцията и информира обществеността за политиката на Изповеданието. Отговаря още за провеждането протоколната дейност на Главно мюфтийство, обезпечава публичните изяви на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар на Мюсюлманско изповедание.

 

Служители:

 

Хайри Емин
Експерт на Отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол“

 

Контакти:

Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел.: 02/981 60 01