ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО СЛУЧАЙ „СЕДМИЦАТА НА ДЖАМИИТЕ” 26.10.- 01.11.2015