ИНДИКАТОРИТЕ 

Пристрастието или предубеждението са индикаторите, които доказват престъплението от омраза. Те са обективни критерии за осъждане на мотива. В хода на разследването те играят съществена роля за определянето на престъплението като вероятно антимюсюлманско деяние. Така че е много важно да се имат предвид тези индикатори, когато се подава оплакване, сигнал или когато се пише доклад. Тези индикатори са следните:

Перцепцията (възприятието или удещането) на жертвата или свидетеля:

Важно е как жертвата възприема престъплението. Това важи и за възприятието на свидетеля. Ако жертвата възприема дадена проява като антимюсюлманско, то разследващите органи са длъжни да вземат това под внимание по време на разследването. Така е и със свидетеля – дори жертвата да не подаде оплакване, то ако свидетелят посочи, че деянието е антимюсюлманско, то това задължително се взема под внимание по време на разследването.

Коментари, надписи, жестове, знаци или графити:

Когато на местопрестъплението заподозреният или извършителят е направил коментар, писмени изявления или жестикулации относно мюсюлманите;

Ако извършителят оставил надписи, знаци, символи или графити;

Ако жертвата или мишената е била от религиозно или културно значение (обект, място) и е била обект на обидно отношение (напр. оставяне на свинско месо, глава или кръв) или оскверняване на Свещена книга (Коран).

 

Расово, етническо, полово или културно различие:

Когато извършителят и жертвата са от различна религиозна принадлежност; гледа се дали извършителят принадлежи на организирана престъпна група срещу мюсюлманите;

Дали жертвата на външен вид прилича на мюсюлманин (жена със забрадка или мъж с брада);

Дали жертвата е лидер на мюсюлманска общност или член на правозащитна организация, която защитава мюсюлманите;

Дали жертвата е женена за мюсюлманин или е близък приятел на мюсюлмани и др.

 

Мястото и времето на инцидента:

Дали инцидента се случва по време на някакъв религиозен празник или годишнина от някоя терористична атака, като например 11/9;

Дали обектът е религиозно или културно значимо място за мюсюлманите – това може да е джамия, гробища, ислямско училище, религиозен или културен център, паметник и др.

Дали инцидента се случва по време на ислямски религиозно, социално или културно мероприятие;

Дали същото това място е било обект на нападение преди;

Дали жертвата е била близо до място, което се асоциира с мюсюлманите (напр. общностен център или място за извършване на молитви и др.).

 

Някои от примерите на инциденти и символи на омразата:

  1. Нападение над лице – физическо насилие, убийство, заплаха, вербално нападение, заради неговата идентичност /расова, религиозна, етническа, езикова, национална или сексуална ориентация и др./, в това число и нападение и накърняване на достойнството на мюсюлманка, която носи забрадка или мюсюлманска носия.
  2. Нападение над имот, като повреждане на имота, религиозна институция, оскверняване на гробища, нападения над молитвени домове, палежи, графити и др.
  3. Нападение погрешка над немюсюлманин, с мисълта, че е мюсюлманин.
  4. Антимюсюлмански графити – символи, които са използвани, за да асоциират мюсюлманите с терористите.
  5. Кръстоносен кръст, свастика /пречупен кръст/ или други подобни символи.
  6. Някои бележити дати или цифри, на които са се случили събития. Обикновено се използва от някои екстремистки националистически. Такива дати или имена на местности-символи могат да бъдат и други – например 14/88 (нацистки символ).
  7. Най-честите маркери за подобни мотиви на фактическо ниво са обидни изрази - „циганин мръсен, негър, чернилки, рязаните, жълтурки”, расистки и ксенофобски призиви, съпровождащи деянието „Марш в Турция...Бой по рязаните!“, изписването на религиозни символи със средства и по оскърбителен начин, пародийни действия и др. Важно е също така да се проследи поведението на извършителите преди, по време и след деянието, тъй като по този начин може да се получи ценна информация, разкриваща съдържанието на мотива.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok