Отдел „Правен”

 

Дейността на отдела се изразява в процесуално представителство на Мюсюлманско изповедание по дела, изготвяне на становища, писмена и устна консултация на ръководството по правни въпроси, касаещи дейността на Изповеданието, както и изготвяне на проекти на документи, като вътрешни актове на органите на Мюсюлманско изповедание, пълномощни договори и други.

  

Служители:

Адв. Асан Имамов 
Адвокат на ГМ

А. Джамбазов 
Главен юрисконсулт

 

Контакти:

Ел. поща: law@grandmufti.bg

тел.: 02/4471230

централен: 02/981 60 01

 


الديانة الاسلامية   جميع الحقوق محفوظة