отдел „Административен“

 

Основната цел на отдел „Административен" е да осигурява нормалното и безупречното администриране на дейностите осигуряващи базовото функциониране на Главно мюфтийство.

 Бейхан Мехмед
 Началник отдел "Административен"

 

Ердин Сюлейман
Секретар

 

 

Контакти:

Тел.:02/981 60 01