БРАЧНОТО СЪЖИТЕЛСТВО

СЪВКУПНОСТ ОТ ЗНАЦИ, ОТПРАВЯЩИ ЧОВЕКА КЪМ АЛЛАХ

 

„И от Неговите знаци е, че създаде за вас от собствения ви вид съпруги, за да намирате при тях покой, и стори помежду ви любов и милост. Наистина, несъмнено, в това има многобройни знаци за хора, които размишляват.“

В мекканския период на низпославане на Свещения Коран, към който се числи и този айет, една от най-важните теми е връзката на всички явления и аспекти в човешкия живот със Създателя. Вселената се разглежда като съвкупност от айети – знаци за съществуването и качествата на Аллах. Айетите развеждат човека из небесата, Земята, потайностите на душата и отношенията му с останалите създания, за да възстановят разрушената от следването на страстите връзка със Създателя.

Един от тези меккански айети, с които се поставят непоклатимите устои на вярата в единството, мъдростта, милостта и мощта на Аллах, е 21-ви айет на сура ер-Рум. Айетът представя брачното съжителство като едно чудо – съвкупност от знаци, отвеждащи човека до неговия Създател, съживявайки чувството му на признателност и благодарност. Той насочва човешката мисъл към невъзможността брачните отношения между мъжа и жената да бъдат обяснени освен с волята и съществуването на Аллах.

В айета брачните отношения са разгледани като съвкупност от блага, с които се цели спокойствието и щастието на човешката душа, при което брачният партньор е изтъкнат като важен фактор за постигането на психическо и физическо равновесие. Същевременно наличието на обич и милост между съпрузите също е представено като знак, с който човек трябва да намери пътя към Създателя си и да отправи сърцето си към Него. От една страна, покоят, обичта и милостта се изразяват като основни градивни елементи на брачното съжителство, а от друга страна, са утвърдени като висши блага, които биха могли да бъдат обяснени единствено със съществуването, мъдростта, знанието, милостта и мощта на Аллах. Също така милостта е спомената наред с обичта, като допълващ елемент, който спомага за запазването на връзката, дори обичта да намалее, като в различни ситуации и възрасти едното чувство може да надделее над другото.

В края на айета предходната му част е представена пред размишляващите като източник на многобройни доказателства и знаци, свързани със съществуването и качествата на Аллах. В този смисъл брачните отношения между мъжа и жената се явяват отправна точка за размишление, в резултат на което човек може да възстанови връзката си със Създателя и да я заздрави. Същевременно брачният живот е изобразен като едно съкровище на идеи, свързани със Създателя и Неговите качества, за което лишената от светлината на Корана човешка мисъл изобщо не подозира. Това е истина, която се потвърждава от факта, че финалното изречение „Наистина, несъмнено, в това има многобройни знаци за хора, които размишляват“ съдържа две затвърдителни частици, което според арабската риторика се налага единствено в случаите, когато има нужда да се обори съмнението на ответната страна.

 

д-р Сефер Хасанов - преподавател във ВИИ

Публикация от списание "Мюсюлмани" брой 02, 2018 г.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok