Мюсюлманите в Шумен отбелязаха Мевлид кандили с тържествена програма

 

На 29.11.2017 година в джамията „Шериф Халил Паша“ в град Шумен беше организирана програма по случай Нощта на Святото рождение на Пратеника Мухаммед (с.а.с.). Честването се проведе под надслов „Пратеник на Аллах за милост на световете – капка вода за зажаднелите сърца, надежда за безнадеждните извори“.

В организираната програма взеха участие учениците от Духовно училище „НЮВВАБ“ - град Шумен, както и курсистите от местния курс за имами „Хаджъ Мустафа Чътлак“, които бяха заедно със своите  преподаватели