Г Л А В Н О      М Ю Ф Т И Й С Т В О

 

 

Адрес

 

Електронна поща

ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО                      

 

Работно време:

понеделник-петък

9:00-12:30  13:30-17:30 часа

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

Тел.:02/981 60 01

 

Факс:02/980 30 58

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Административен“

 

Бейхан Мехмед

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

admin@grandmufti.bg

отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол” Хайри Емин

Експерт

 

  

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Иршад”

 

Халил Ходжов

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Образование”

 

Амир

Фелети

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Хадж и Умре”

 

Джемал Иса

Експерт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел  „Издателство”

 

Джемал Хатип

Експерт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Вакъфи”

 

 

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „ Вътрешен одит ”

 

д-р Ахмед Лютов

Oдитор

Расим Расим

Oдитор

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Финансов”

 

Фатима Мангова

Главен счетоводител

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Правен”

 

Асан Имамов

Главен юрисконсулт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Медии и култура”

 

Джефер Исов

Експерт

 

 1301 София,

ул . „Пиротска” №3

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

отдел „Социален”

 

Джефер Исов
Експерт

 1301 София,

ул . „Пиротска” №3

 

 

social@grandmufti.bg