30 души са на поклонение с организацията на Главно мюфтийство

Главно мюфтийство по решение на Комсията по хадж и умре, освен поклонението хадж, организира и поклонение умре за българските граждани. В първото поклонение за тази година се включиха 30 души. Най-младият умреджия е момче на 11 г. от Районно мюфтийство Силистра, който пътува с родителите си, а през миналата година дядо му е станал хаджия отново с организацията на Главно мюфтийство.
Поклонението е двуседмично и продължава от 19 до 30 март. То включва посещение на Мекка и Медина, извършване на поклонението умре, посещение на свещените и историческите места в двата града и околностите.
Пътуването се осъществява с автобус до Истанбул и оттам със самолет. Групата от умреджии се ръководи от опитния служител на отдел „Хадж“ Джемал Иса, който се подпомага от имама на с. Бенковски Ердинч Сюлейман.
Във връзка с изявено желание от страна на мюсюлмани, Главно мюфтийство планира организиране на второ поклонение умре за тази година, с което се цели поклониците да прекарат Нощта Мирадж в свещения храм Кябе. Обявите и условията за това ще се публикуват в най-скоро време.