Декларация на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България по повод антихуманните и терористични деяния на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток

Декларация на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България по повод антихуманните и терористични деяния на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток
Ръководството на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България от  висотата на своята отговорност пред обществото и отзивчивост към зачитане на човешките права, радетел на хуманизма и свободата, заявява своята остро осъдителна и заклеймяваща позиция относно варварските покушения на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток.


Главно мюфтийство за пореден път заявява своята ясна и категорична позиция, че отнемането на невинни човешки животи, насилието, терора и всички форми на тяхната проява към цивилните и невинни граждани, са абсолютно неприемливи, дълбоко укорими и не се препокриват с принципите на ислямската религия.

Безпрецедентното погазване на висшите достойнствата на исляма, и принизяването му до средство, за постигане на политически и властови ресурс силно ни огорчава. Ислямската религия под никаква форма не проповядва насилието и заклеймява погубването на човешкия живот без значение какъв е повода за подобен акт.

Дълбоко оскверняващите ислямската религия деяния на псевдо-държавното формирование от Близкия Изток на което сме свидетели, не може да се отъждествява с повелите на Святата ни религия, тъй като те са кардинално различни.

Смятаме, че тези ксенофобски актове на насилие, породен от инфантилен властови ламтеж, подплатен с дълбоко непознаване на високо нравствените ислямски ценности и очевидно невежество, представлява сериозна опасност срещу световния мир.

Относно призива на самопровъзгласилата се "Ислямска държава“ всички мюсюлманите да се присъединят към нея сме длъжни да заявим, че никъде в Свещения Корана или Сюннета-традицията на пратеника Мухаммед (а.с.) не се споменава за т.н. „Ислямска държава“. Това, което се изисква от мюсюлманите, (а и от всички хора) е, да управляват справедливо, без оглед на разликата между хората – било тя социална, религиозна, или етническа.

В Корана Всевишният Аллах повелява: „О, вярващи, бъдете честни свидетели заради Аллах! И да не ви вкара в грях омразата на някои хора, та да сте несправедливи! Бъдете справедливи, тя е най-близо до богобоязливостта!...“ (Маиде:8).

Според Исляма, държавният глава се избира, а не се самопровъзгласява. Такава е практиката на сподвижниците на Мухаммед (а.с)., след смъртта му. За акта на самозванството той казва: „ Ние не даваме (тези постове) на хора, които ги искат, или се стремят всячески да ги получат." Според ислямската традиция избраният държавен глава не налага своята воля чрез насилие и убийства, защото една от основните цели на Исляма е да съхранява живота на хората, а не да пролива кръвта им. Това е ясно видимо и в категоричното решение на пратеника Мухаммед (а.с.), който не позволява избиването на двуличниците, обосновавайки се, че нежелае да избива поданиците си.

Имайки предвид повелите на Всевишния и традицията на пратеника и делата на самообявилата се „Ислямска държава“, не откриваме допирни точки, а напротив те са диаметрално противоположни, което означава, че мюсюлманите не трябва да се поддават на провокацията на тези хора, а да се разграничат от действията им.

Ние, представителите на висшето ръководство на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България, заявяваме готовността си да работим усилено и всеотдайно за духовния и високо морален разцвет на духовните ценности и добруването на цялото българско общество!

Настоящата декларация е подкрепена от Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ).Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ

Главен мюфтия


ВЕДАТ С. АХМЕД

Зам.-главен мюфтия


МУРАТ ПИНГОВ

Зам.-главен мюфтия


БИРАЛИ БИРАЛИ

Зам.-главен мюфтия

АХМЕД АХМЕДОВ

Главен секретар

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok