Конкурс за стихотворение, есе и рисунка „Джамията в моя живот“ 2019

 

Условия за участие:

          В конкурса може да участват ученици и студенти от 7 до 25-годишна възраст. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ е всеки желаещ да се регистрира онлайн за участие.

 

 РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!

 

Нерегистрирани участници няма да бъдат допускани до конкурса.

Участниците във всяка от трите категории в конкурса ще бъдат разделени според възрастта си, както следва:

I-ва възрастова група:

7-13 години

II-ра възрастова група:

14-18 години

III-та възрастова група:

19-25 години

 

Изисквания:

За есе – с обем на текста до страница и половина (компютърно написан в Word-файл).

За рисунка – на картон в размер 30х40 см, като творбите не трябва да са прегънати. На гърба на рисунката да са написани трите имена на участника, както и възраст, адрес, телефон за връзка и имейл;

 

КРАЕН СРОК: 30 октомври 2019 година

 

Творбите за конкурса може да бъдат изпращани до:

-          -    За рисунка – на адрес: град София, п.к. 1000, ул. „Пиротска“ №3 или до офисите на районните мюфтийства в страната.

-          -    За писмени работи -  на имейл: m.kulturagrandmuftigrandmufti@gmail.com или до офисите на районните мюфтийства в страната.

 

Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на Мюсюлманско изповедание в последната седмица от месец ноември, 2019 година.

Всеки участник ще получи сертификат за участие, а победителите в различните категории - предметни награди на стойност:

Първо място – 150.00 лева

Второ място – 100.00 лева

Трето място – 50.00 лева

 

За контакти и допълнителна информация:

Главно мюфтийство, Отдел „Медии и култура“, тел.: 02/ 988 20 61

 

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok