Чудните джамии на Сингапур

 

Недалеч от екватора, на островите в Югозточна Азия, граничещи с Малайзия и Индонезия, е разположена Република Сингапур – град държава, наричан „град на бъдещето“.

Разпространение на исляма в Сингапур

За да се разберат особеностите на живота на мюсюлманите в тази страна, както и Сингапур като държава, трябва да се обърнем към нейната история. През 1963 година Сингапур става част от Малайзия, а след две години се отделя от нея и получава независимост. Приета е нова конституция, която гарантира защитата, подкрепата и развитието на политическите, образователните, религиозните, икономическите, социалните и културните интереси. През 1968 година е приет закон, определящ пълномощията и юрисдикцията на ислямския религиозен съвет на Сингапур, Шариатсия съд, отдела за встъпване в мюсюлмански брак. 

Съгласно статистическите данни за 2010 година, около 15% от постоянното населението на Сингапур на възраст над 15 години се състои от мюсюлмани. 70% от мюсюлманите в Сингапур са с южноазиатски произход, има представители и на китайските, арабските и евроазийските общности. Болшинството мюсюлмани в Сингапур са сунити. В страната се наблюдава значително влияние на т.н. „ислямска дауа“ (от арабски език – „покана“, „призив“), има също и много местни и международни организации като „Hikmah Times“, Сингапурската асоциация за новоприели исляма „Дар-ул Аркам“, която оказва подкрепа на тези, които сега са приели исляма.

В Сингапур има 75 действащи джамии.

1. „Султан джамия“

 „Султан джамия“ е една от най-известните джамии на Сингапур и не се нуждае от специално представяне. Джамията е била построена през 1824 година и е играела важна роля за мюсюлманската общност в Сингапур в продължение на почти 200 години.

 

 

Когато през 1819 година Сингапур бил предаден на англичаните, Теменггонг Абдул Рахман, старейшина на острова и султан Хусейн Шах от Джохор, под чиято юрисдикция попадал Сингапур, придобили малки имуществени облаги в замяна на своята власт. Районът на Сингапур – Кампонт Глем бил определен за малайзийците и другите мюсюлмани. Султан Хусейн построил там дворец и довел своето семейство. След това решил да построи джамия, отговаряща на общественото му положение. Той построил джамия редом до двореца си през годините 1824 - 1826.

През 1914 година правителството продължило договора за аренда с още 999 години и бил назначен нов съвет на попечителите с по двама представители от всяка фракция на мюсюлманската общност.

 

 

 

В началото на 1900 година Сингапур станал център на ислямската търговия, култура и изкуство. „Султан джамия“ скоро станала много малка за тази развиваща се по численост религиозна общност. През 1924 година, в годината в която джамията навършвала столетие, попечителите утвърдили проект за изграждане на нова джамия. Архитектът Денис Сантри добавил минарета и балюстради. Днес в архитектурата на „Султан джамия“ намират отражение традиционната индийска, ислямската и европейската архитектури. 

Храмът е известна със своите златни куполи, които се забелязват от далеч. „Султан джамия“ практически не се е променила от момента на нейното построяване, като единствено през 1960 година в главната зала е бил извършен малък ремонт. В нея може да се молят едновременно 5000 вярващи.

 

 

 

2. Джамия „Абдул Гафур“

Ако се намирате в района на „Малката Индия“ в Сингапур, няма начин да не забележите джамията „Абдул Гафур“ с нейната очарователна архитектура. Тя се отличава от другите джамии в Сингапур по своята архитектура. Джамията е била построена през 1907 година, а основен ремонт ѝ е правен през 2003 година. Джамията е построена в района, известен с името Кампонт Капор, който е бил активен делови център за индийските търговци и тези, които са работели на стария хиподрум в парка „Фаррер“.

През 1887 година бъдещият попечител на джамията Абдул Гаффур подал заявка да построи навеси на територията на земята около първоначалното здание на джамията. През 1903 година са били построени магазини. Приходите от наемите са били използвани за строителството на нова джамия.

Джамията „Абдул Гафур“ е богата с архитектурни особености. Молитвената зала се издига над земята и е заобиколена от веранди при входа и по страничните стени. Тя е ориентирана в посока Мекка и е с капацитет до 3 000 вярващи.

 

 

 

Балконите са оградени с балюстради с кръгли и ланцетни отвори и са оградени с повтарящи се арки от петолистник. Широките отвори придават на интериора въздушност, която контрастира с тежките колони в центъра на молитвената зала.

Главният вход на молитвената зала е украсен със сложни слънчеви часовници, в които слънчевите лъчи са изпълнени в калиграфски стил. Двете квадратни минарета в ляво и дясно са допълнени с миниатюрни колони и арки.

Вътрешната част на купола в центъра на молитвената зала се поддържа от четири колони, които образуват полукръгли арки. Квадратни и кръгли калиграфически надписи украсяват вътрешната страна на купола. Характерни мотиви, съчетани от полумесец и звезда, се повтарят по цялото здание на джамията.

Михрабът е обикновен, като над него има правоъгълна плоча с цитат от Корана.

Редом с михраба е минберът с дървена стълба с три стъпала. 

3. Джамия „Ал-Ислах“

 

 

Джамията „Ал-Ислах“ е една от джамиите на 21. век в Сингапур – тя изглежда много съвременно, но е запазила и ислямското влияние. Удивителното в молитвената зала е михрабът с минимални размери и казват, че в това е неговата прелест.

Джамията е украсена с арочни входни отвори и решетъчни екрани, които пропускат дневната светлина и създават чувството на откритост и лекота. Джамията „Ал-Ислах“ се явява 69-ата по ред джамия, построена в Сингапур, и условията в нея са по-добри, отколкото в другите джамии в страната. Тъй като в страната целогодишно климатът е влажен тропически, архитектът, който е проектирал джамията, е предвидил висок таван в главната молитвена зала, за да може хладният въздух свободно да навлиза в залата. Джамията е проектирана за 4 500 вярващи.

4. Джамията „Ас-Сиафа“

 

Джамията „Ас-Сиафа“ е още една джамия със съвременна архитектура в Сембаванге.

Повечето джамии в Сингапур в архитектурата си имат силно изразено близкоизточно влияние, докато „Ас-Сиафа“ е била построена като алтернатива на този традиционен стил. Декорът на джамията е с много гостоприемен вид и като че ли кани немюсюлманите да я посетят и да научат нещо повече за исляма.

Влизайки в джамията, човек не може да сдържи своето удивление и възхищение – стената с михраба е с височината на 4 етажа с естествено осветление с прозрачен покрив. 99-те имена на Всевишния Аллах са написани в калиграфен стил, навсякъде красиви геометрични фигури, на стените, пода и килимите. Цялата тази красота е с цел да ни напомня за величието на Всевишния и красотата на исляма.

5. Джамия „Хаджи Фатима“

 

Мюсюлманският храм носи името на преуспяващата предприемачка Хаджи Фатима и е една от малкото джамии в Сингапур, наречена на името на жена. Джамията е била построена през 1846 година и нейният стил е съхранил влиянието на европейските, малайзийските и китайските традиции. Още един интересен факт е, че храмът е изграден на първоначалното място, където се е намирал домът на Хаджи Фатима. Той два пъти разрушен и опожаряван, затова Хаджи Фатима решава на това място да построи джамия.

Ако се разгледа внимателно архитектурата на джамията, ще се забележи, че стилът на зданието е еклектичен, например минарето е изпълнено в европейски стил, а в противоположност куполът над молитвената зала е в източен стил. На фасадата на зданието има няколко отвора. Най-големият – централният, е обкръжен от пет малки минарета – това е входът за молитвената зала.

6. Джамия „Омара“ (Кампонг Мелака)

 

 

Ако по време на своята разходка из Сингапур случайно попаднете в централния район на града, може да кланяте намаз в малката уютна джамия „Омара“ (Кампонг Мелака). Забележителното при нея е, че тя е първата джамия в Сингапур. Тя е отрита през 1820 година в крайбрежния район Кларк. Джамията „Омара“ е издържала изпитанието на времето, тъй като сега в района се издигат голям брой небостъргачи. Строител на джамията е бил арабският търговец от Палемланга Сайед Умар бин Али Алджунеид. Сред трите богати арабски семейства в Сингапур, алджунидите били благотворители: те щедро поддържали училища, болници, джамии и спонсорирали религиозни мероприятия.

Първоначално зданието е било изцяло изградено от дърво, което било съборено и през 1855 година джамията е била изградена от тухли. През 1981 – 1982 година, почти сто години след постояването й, джамията се е нуждаела от ремонт. За разлика от другите джамии в Сингапур джамията „Омара“ не е имала минаре. Едва през 1985 година при входа ѝ било изградено високо минаре с малък купол на върха.

 

 

 

Днес джамията се намира в състоянието, в което е била след ремонта през 1982 година – последната реконструкция – просто здание, великолепно вписващо се в околния ландшафт. Джамията има възможност да приеме до 1 000 молещи се едновременно. Тя се посещава предимно от чиновници, работещи в района по време на дневните намази и петъчната молитва.

Тази джамия е едно приятно украшение, съхранило се в постоянно развиващия се Сингапур.

7. Джамията „Маарофа“

 

 

Разположена в относително новия район Западен Джуронг, джамията „Маарофа“ вече е едно от най-известните здания в тази част на града. Тя може да се види от далеч, тъй като има характерния кръгъл купол и съвсем необикновена фасада.

Гледайки фасадата на джамията с различните ислямски решетки, които украсяват нейния външен вид и молитвената зала, може да възникне усещането, че се намирате в музей на ислямското изкуство. Покривът на джамията е прозрачен, което я прави още по-внушителна.

8. Джамия „Ар-Рауза“

 

 

Джамията „Ар-Рауза“ е била открита през 1993 година. В тази джамия е поразителен зигзагообразният дизайн, с който е оформена предната част на молитвената зала.

Нейният минималистичен декор с бели стени и сини килими може да се струва на посетителите скромен, но интериорът е великолепен.

Джамията е забележителна с наличието на обширна библиотека с ислямска литература.

Тук може не само да се кланя намаз, но и да се прочетат книги и така да се научи нещо повече за исляма.

9. Джамия „Ал-Ансар“

 

 

Джамията „Ал-Ансар“ е била открита през 1981 година и е реставрирана през 2015 година. Тя обслужва жителите от район Бедок повече от три десетилетия. В стила на джамията са вплетени влиянията на стария и новия стил, които идеално се допълват един друг, създавайки великолепен интериор.

Първоначално джамията е приемала до 350 човека, но след реконструкцията капацитет ѝ нараснал на 1 000 молещи се. Освен ежедневните и петъчни молитви, в медресето към джамията се провеждат занятия в празнични и почивни дни. 

Обновеното здание има общо седем етажа, включително подземен паркинг. Към молитвената зала има и семейна молитвена зона.

10. Джамия „Малабар“


И преди да се разделим с гостоприемният Сингапур, да погледнем в района Кампонг Глем. Тук се намира уникалната напълно различна джамия „Малабар“, също известна и под името „Златния купол“. Джамията е била официално открита през 1963 година. Уникалността ѝ се състои в това, че тя е построена в традиционния ислямски архитектурен стил, който е рядкост за ултра съвременния Сингапур. Джамията е проектирана за 1 000 човека. През 2004 година обаче ѝ е направена реконструкция с цел запазване на интересната ѝ архитектура.

Джамията е украсена със златен купол с полумесец и звезда в центъра и с голямо минаре с осмоъгълна форма, завършващо с малък купол.

На първият етаж се намират зали за изучаване на Корана, стаята на имам и стая за почивка на посетителите. В отделно двуетажно допълнително здание са разположени офиси и помещения за обредното измиване преди молитва. Главната молитвена зала е разположена на първия етаж. Той е ориентиран към Мекка и от три страни е обграден с просторни веранди.

 

Автор: Саида Ибрагимова

Източник: Islam.ru 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok