Д-р Ариф Абдуллах взе участие в работна среща в университета „Комплуенсе“ в Мадрид

 

 

Мадридския университет „Комплутенсе“, Испания

В периода 7-9 май 2019 година преподавателят във Висшия ислямски институт и председател на Научноизследователския център към него д-р Ариф Абдуллах бе на работна среща под надслов „Съвместното съжителство в Испания“, провела се в Мадрид.

3-дневната среща се състоя в Мадридския университет „Комплуенсе", който е известен с девиза си „Свободата окъпва всичко в светлина”.

В рамките на международното събитие учени и интелектуалци обсъждаха различните аспекти на междурелигиозното съжителство в Испания. В това число те дебатираха и въпросите за религиозния мироглед и идентичността. Идентичността бе разгледана като изключително сложно и динамично понятие, което рефлектира различията и общите черти между хората.

„Идентичността е факт, нещо реално, което не може да бъде игнорирано. Но употребата ѝ играе важна роля за човешкия мир или конфликт. Употребата на идентичността за доминиране, независимост, централизиране, експлоатация и други подобни генерира конфликт между хората. А целта трябва да бъде – хармонизиране на различните видове идентичност, за да се реализира общ междучовешки мир и благоденствие.“ – коментира за Grandmufti.bg след състоялата се среща в Мадрид д-р Ариф Абдуллах.

Испания има богата история на междурелигиозните взаимоотношения. Същата тази е съхранена и в архитектурата на редица испански градове, като най-ярък пример за това е град Толедо. Там е и джамията на Толедо, една от най-старите в Европа, построена през 10. век. Известен факт е, че религиозните храмове в Толедо често са строени с общи усилия от християни, евреи и мюсюлмани. 

Джамията „Кристо де ла Лус“ в град Толедо, Испания

В рамките на състоялата се работна среща на тема „Съвместното съжителство в Испания“ участниците разгледаха религиозната история на Испания, както и научни изследвания, които показват, че страната е във възходящ процес на секуларизация. Така и процентите на определящите се като атеисти е драматично висок. – „Културната принадлежност към католическата традиция в никакъв случай не означава осъзната религиозна принадлежност към практиките и духовността на католицизма. Появяват се нови категории като духовност без религиозна принадлежност и религиозна принадлежност без духовност.“ – сподели още д-р Абдуллах.

Мюсюлманите в Испания наброяват близо 2 млн. души, т.е. те формират втората по численост, след католицизма, религиозна група в страната. Съвремената конституция на Испания гарантира пълна религиозна свобода, справедливост и равни възможности за представителите на различните вероизповедания.

„Една от уникалните черти на нашето съвремие днес е осъзнаването на ценността на плурализма, т.е. фактът и силата на разнообразието на всички нива и търсенето на хармония в различията, а не доминация, едностранчивост и експанзия, което е било характерно за средновековното мислене на човечеството.“ – заключи д-р Ариф Абдуллах след участието си в срещата в университета „Комплуенсе“ в Испания.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok