Подарен от Надир Шах древен Коран е открит в Дагестан

 

В Дагестан продължава създаването на цифров архив на древни ръкописи, обхващащи всички области на мюсюлманската наука. Цифровизацията е започнала през 2017 година и при завършването й ще бъде създаден електронен каталог с повече от 40 000 ръкописни единици. Сред откритите неотдавна уникални находки са и седем тома Коран на иранския управител Надир Шах. Книгата е била подарък от персийския владетел Надир Шах и е била написана през XIII век от нашата ера.

Реликвата е била предадена в Дагестан през 1735 година, след сключване на мирно споразумение между Русия и Иран. Съгласно договора към владенията на Надир Шах официално са били присъединени и земите на република Дагестан. Необходимо  било да бъдат регулирани и дипломатическите въпроси с владетеля на самия Дагестан и тогава персийският владетел изпратил в Дербент посланици с богати дарове.

„Предполагате, че този Коран е бил сред тези подаръци? Не е съвсем така!“ – разказва завеждащият Фонда за Източна литература, археология и етнография на Дагестанския научен център „РАН“ Шамил Шихалиев. По думите му заедно с другите подаръци Надир Шах изпратил много красив, но и много малък като формат Коран. Когато дагестанските придворни го видели, се присмели: „Нима на този, който е владетел на света, не му достигат пари за хартия?“ – с ирония запитал владетелят на Дагестан и разбира се тези думи били предадени на Надир Шах. Надир Шах заповядал да бъде намерен най-големия и най-красив Коран в неговите владения. Това бил този Коран, издание от XIII век в седем тома на формат 50х70 см, с кожена подвързия и разкошни позлатени орнаменти. Така Коранът станал част от културното наследство на републиката. Този с 7-томен Коран е особена гордост за републиката- всяка буква е с калиграфен почерк, а местата за паузи са отбелязани със златни кръгчета. Книгите с подобни размери се съхраняват в отделно помещение като свещени издания и като произведения на изкуството.

  

Източник: Islam.ru

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok