Въздействие на вярата в съдния ден върху характера и поведението на човека

 

 

Снимка: www.haber365.com.tr

 

Вярването в съдния ден и съживяването след смъртта е една от най-важните основи на вярата след вярата в Аллах. Свидетелство за това е, че Аллах Теаля на много места в Коран-и Керим редом с вярата в Единния Аллах е споменал и вярата в съдния ден. Ислямската представа за живота не се ограничава само с краткия земен дом, а се простира извън пределите и размерите на света, в който се намираме в момента. В Коран-и Керим Аллах Теаля ни зове да се съревноваваме за Неговото опрощение и дом, чиито размери са колкото земята и небето, взети заедно. И ни предупреждава да се предпазим от огъня, който гори камъните, както е описано в 21-ви айет на сура ел-Хадид и 30-и айет на сура Каф.

Наградата и наказанието, които обхваща вярата в съдния ден, на практика направляват човека в добрия път. Няма закон – човешко дело, който да може да оформя уравновесен и правдив характер, както това се постига с вярата в съдния ден. Затова ще видим как вярващият в съдния ден приема различно нещата в живота, защото ги гледа с окото на човек, който измерва вредата и ползата от гледна точка на вечността, а не на базата на краткия земен живот. Поради което вярващият в съдния ден е устойчив на проблемите, понася с търпение сполетяващите го беди, надявайки се на отплата в отвъдното и осъзнавайки, че онова, което е при Аллах, е вечно, а другото – временно.

Аллах Теаля, за да затвърди и укрепи това убеждение, е разкрил някои от събитията на този страшен и неведом ден, описал е някои от благодатите му, отговорил е на някои от съмненията на отхвърлящите го, казвайки: И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: „Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?“. Кажи: „Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. Той знае всичко как се сътворява“ (Ясин, 36: 78–79). А в 30-и айет на сура Ал-и Имран ни предупреждава: „В този ден всяка душа ще намери доброто, което е сторила, и злото, което е сторила, и ще иска то да се отдалечи от нея“.

 

Халил Ходжов Началник отдел „Иршад“

Списание МЮСЮЛМАНИ

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok