„Кутуб-ус- Ситте“  

 

На 8 февруари в сградата на Мюсюлманското вероизповедание  в гр. София се проведе  среща със специалисти по ислямска теология и арабски език, на което бе обявено  официалното стартиране на проекта за превод на български език на един  от най-важните сборници с хадиси „Кутуб-ус-Ситте“.

На събранието Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед и ръководителят на проекта Джемал Хатип - експерт към отдел „Издателство“ на вероизповеданието обсъдиха проекта със специалистите и преводачите.

Кутуб-ус- Ситте“ е наименованието на шесте най-важни книги с  хадиси. Първата от тях е книгата „Сахих“ на Имам Бухари. Авторът, роден  194 години след Преселението на Пратеника (с.а.с)  е написал един от най-важните извори на ислямската литература, като е включил само достоверните хадиси в книгата си.  

Втората книга е „Сахих“ на Имам Муслим, който пътувал по различни места, за да се изучи в науката хадис.   Живял през 9. век, като последните си години е прекарал в град Нишапур, където преподавал хадис и се занимавал с търговия.

Третата книга „ел-Джамиу‘с - Сахих“.   Знае се повече като „Сунен-и Тирмизи“ заради автора си  Ебу Иса Мухаммед бин Иса ибни‘д-Даххак, известен като Имам Тирмизи.   

Четвъртата книга е „Сунен“ на Ебу Абдуррахман бин Шуайб  бин Али бин Синан бин Бахр ел-Хорасани, известен повече като Имам Несаи. Съдържа около 5 700 хадиса.

Петата книга е „Сунен“ на Ебу Давуд. Авторът е работил над труда си 20 години, като е отделил 4 800 хадиса от общо 500 000.

Шестата и последна книга от сборника е „Сунен“ на Ибн Мадже. Книгата е писана през девети век и съдържа над 4 хиляди хадиса.

 

 

Юзлем Тефикова 

 

Юзлем Тефикова 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok