В Сливен се проведе заседание с имамите от района

На 13.10.2015 година се проведе работна среща с имамите от Районно мюфтийство - Сливен.
Основните теми, които бяха обсъдени в рамките на работното събранието, бяха „Седмица на джамиите” и значението й,  курсовете, проведени от Главно мюфтийство (курса за имами в село Устина, курса за Тасхих и хуруф в Шумен и летните коран-курсове). Имамите споделиха за проблемите, с които се сблъскват по регионите на местоработата си.
Районният мюфтия на Сливен Акиф Акифов отговори на зададените от участниците в заседанието въпроси, като даде и предложения за отстраняването на трудностите в работата на колегите си.
Събранието беше закрито с отправяне на дуа от страна на районния мюфтия.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok