Главно мюфтийство организира за хаджиите посещение на местността Худейбийе

След приключване на обязаностите на хаджа Главно мюфтийство организира поредното посещение за хаджиите в Мекка и околностите й. Те имаха възможността да посетят местността Худейбийе, намираща се на около 25 км от свещената столица на мюсюлманите. Поклонниците на място видяха останките от историческата джамия и тъй като Худейбийе се намира извън свещените граници (харем) облякоха специалните си дрехи (ихрам), за да изпълнят поклонение умре.

Местността е известна с това, че там са отседнали мюсюлманите, водени от Мухаммед (с.а.с.) при идването им в Мекка за извършване на поклонение умре. След получаване на информация, че няма да бъдат допуснати за поклонение и задържането на Осман (р.а.), който е изпратен в Мекка с посланическа мисия, на тази местност мюсюлманите се заклели във вярност на Аллаховия Пратеник. Това събитие е известно в история като „бей’ат-ур-ридван”, заради предаността на мюсюлманите, които се заклели, Аллах е изразил задоволството Си в Свещения Коран. 

Впоследствие там е подписано стратегическото мирно споразумение между мюсюлмани и езичниците от Мекка. Актът, който съдържа девет точки, на пръв поглед е в ущърб на мюсюлманите и затова не било прието радушно от сподвижниците на последния Аллахов Пратеник. Обаче с течение на времето се разбрал дълбокият смисъл и божествената промисъл в сключването на договора, който от Ебу Бекир (р.а.) е определен като „най-голямата победа” на мюсюлманите. Защото договорът е подписан през 628 г. и благодарение на него мюсюлманите започват да разпространяват исляма по-бързо сред съседните племена и райони, а след две години мюсюлманите превземат Мекка без война и кръв.

Подписването на договора възпрепятства мюсюлманите да извършат поклонението, за което са извървели пътя от Медина до Худейбийе, но се договаря разрешение за следващата година; забранява се мюсюлманите от Мекка да се присъединят към мюсюлманите от Медина, а мюсюлманите от Медина, подслонили се в Мекка, остават под опеката на мекканците. Независимо от неохотното отношение на сподвижниците и готовността им да воюват до последната си капка кръв Пратеникът на милостта подписва споразумението и оставя много ценен пример за милосърдие, доброта, мирно решаване на проблемите и стратегическо мислене. В резултат на това с този акт езичниците официално признали мюсюлманската общност като правен субект. Договорът отворил сърцата на мекканците към исляма. 

Процесът на подписанването на споразумението и самият акт са едни от най-важните моменти в международните отношения и дипломацията и много обстойно трябва да се изучават особено от мюсюлманите.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok