ПРЕПОРЪКА ЗА ДОБРОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖЕНИТЕ

 

Разказва се за Ебу Хуреира че е казал Пратеникът каза: „Най- съвършен от вярващите във вярата си е най-добрия от тях в обноските. И най-добрите от вас са най-добрите към жените си” 

Разказва се за Ебу Хурейра, че е казал: Пратеникът каза: „Приемете препоръката ми за добро отношение към жените, тъй като жената е създадена от ребро (крива, емоционална). Като най-кривата част е горната. Ако тръгнеш да го изправяш ще го счупиш, ако го оставиш ще продължи да си е криво.” 
А в друга версия се казва: „Жената е като ребро, ако се опиташ да го изправиш ще го счупиш, а ако се възползваш от нея, ще се възползваш с кривотата и.”
От Муслим: „Наистина жената е създадена от ребро и не ще тръгне напълно по пътя, по който ти искаш. Така че ако се възползваш от нея, трябва да е с кривотата и, а ако ще я изправяш ще се пречупи.”


Разказва се за Ебу Хурейра, че е казал: Пратеникът каза: „Вярващ да не мрази вярваща, тъй като ако не харесва в нея определен нрав ще остане доволен от друг.”
                                         


Разказва се за Муауие (р.а.) казах: ей, Пратенико на Аллах какво е правото на нашите съпруги над нас? Каза: „Когато се храни да я храниш и когато се обличаш да я обличаш. И не удряй лицето. Не я проклинай, и не я изоставяй освен вкъщи” (т.е.имаш право да я изоставиш освен в леглото навън нямаш това право)