Конференция на тема:

„А к т и в н и я т имам“

 ПРОГРАМА

09:00                    Откриване: Коран-и Керим

09:05-09:15 Изказване на Главния мюфтия на България Д-р Мустафа Хаджи

Първо заседание

09:15-10:15 Тема: Готовност на имама за хизмет

Модератор: Селятин Мухарем – Районен мюфтия на Айтос

 

·        Подготовка и носене на отговорност – призванието имам –  Мехмед СалимехмедовИмам на с. Боровина към РМ Смолян

·        Изисквания за поведението и морала на успешния имам – Назиф Назиф – Имам-ваиз към ТМ Търговище

·        Мотивация за работа (хизмет) – Сунай РамаданИмам-ваиз към РМ Айтос

 

10:15-10:35 Дискусия

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

10:35 – 11:00        Кафе пауза

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

Второ заседание

 

11:00-12:00 Тема:Дейности в рамките на джамията

Модератор: Ахмед Хасанов – Зам.главен мюфтия

 

·        Имамлък (лични и професионални качества), мюеззинлик – Бейхан МехмедовРайонен мюфтия на Кърджали

·        Хутбе, насихат – Изет ДжалевИмам на с. Кочен към РМ Благоевград

·        Обучение (ЛКК, ГКК) – Мохамед КамберИмам на с. Лъжница към РМ Благоевград

12:00-12:20 Дискусия

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

12:20 – 14:30 Обеден намаз и Обяд

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Трето заседание

 

14:30-15:30 Тема:Дейности извън рамките на джамията

Модератор: Халил Ходжов – Началник отдел „Иршад“

 

·        Дженазе, мевлид и др. – Селим МехмедЕкс Главен мюфтия на България

·        Социални прояви – Екрем Ходжев – Имам-ваиз на гр. Кричим към РМ Пловдив

·        Културни прояви, спорт – Хайри ШерифовЕксперт Иршад към РМ Смолян

15:30-15:50 Дискусия

15:50-16:00          Закриване