Снимка: freepik.com

 

На 19.03.2018 година от 19:00 часа в  Медийно културния  център   към Главно мюфтийство ще се състои дискусия по случай настъпването на трите свещени месеца.

Лектори на дискусията ще бъдат:

Джемал Хатип – експерт в отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство  

Мухаммед Камбер – имам на село Лъжница 

Модератор:

Бирали Бирали – зам.главен мюфтия

 

Адрес:

„Медиен-културен център“ към Главно мюфтийство

ул. „Пиротска“ 3