ОБЯВА

Мюсюлманска школа за подготовка на имами с. Устина обявява своя прием за 2018 година.

Ние предлагаме професионално обучение на всеки, който иска да се реализира като имам, като работим с отвъртана програма от Главно мюфтийство на Република България. Нашите възпитаници имат висока реализация, след завършването на курса, като биват назначавани за имами или служители на мюсюлманско изповедание.

Периодът на обучение е 9 месеца, в които курсистите изучават задълбочено ислямските дисциплини, под редовна форма на обучение, като им предоставяме безплатен пълен пансион в с. Устина.

Документи за кандидатстване:

1.    Документ за съдимост

2.    Медицинско за психично здраве

Краен срок за кандидатстване 31.12.2017 година.

 

Забележка: Желаещите да се обучават  в школата да се обърнат към районните мюфтийства по места.

За повече информация: 087 750 6071