Повече от 1 млн. мюсюлмани уйгури са задържани в лагери в Китай, сочи доклад на ООН

 

Снимка: Peter Parks/AFP

Според информацията в доклад от средата на август тази година на Комисията на ООН за премахване на расовата дискриминация, повече от 1 млн. мюсюлмани от етническото малцинство уйгури в Китай са задържани в „центрове за борба с екстремизма“. В доклада, който е публикуван на официалния сайт на Организацията на обединените нации, Комисията на ООН за премахване на расовата дискриминация изразява безпокойството си от сигналите за задържане на етнически уйгури и представители на други мюсюлмански малцинства в Китай.

По думите на Гей Макдугал – рапортьор на комисията за Китай, "в името на борбата с религиозния екстремизъм и поддържането на социалната стабилност са превърнали Синцзян-уйгурския автономен район в нещо приличащо на огромен концлагер, обвит в тайнственост, безправна зона, докато членовете на Синцзян-уйгурската общност, заедно с други, които се идентифицират като мюсюлмани, биват третирани като врагове на страната на базата на нищо друго, освен на тяхната етно-религиозна идентичност“.

Комисар Макдуал споделя още, че към момента има задържани над 1 млн. мюсюлмани в т.н. „центрове за борба с екстремизма“, а повече от 2 млн. други представители на местните мюсюлмански малцинства са принудително изпратени в т.н. „превъзпитателни центрове” за политическа и културна индоктринация.

“Докладите сочат още, че държавната партия превръща дори най-често срещаните изрази на етно-религиозна принадлежност на мюсюлманите в наказателно престъпление, в това число ежедневния поздрав, притежанието на определени хелял продукти, пускането на брада или носенето на покриваща лицето забрадка.“ – казва още Макдуал в публикувания доклад. Тя изразява сериозното си безпокойство от факта, че определени промени в китайската нормативна уредба през последните години са свързани с употреба на неточни и твърде всеобхватни термини и понятия, поради които се стига до злоупотреби от страна на властта и до произволни и дискриминационни преследвания и убеждения.

Общността на уйгурите е етно-религиозна общност. Представителите й са тюркска народност, като в Китай те населяват предимно северните и западните части на страната (главно известния като Синцзян-Уйгурския автономен район). Уйгурите изповядват исляма, затова и в Китай често ги наричат просто „мюсюлмани“ или „тюрки“. Културата им има много общо с тази на узбеките. Малцинството на уйгурите в Китай е една значителна част от общото мюсюлманско население в страната. Мюсюлманите в Китай възлизат на 1-3% от общото китайско население.


 

Автор: Л. Чаушева

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok