Мюсюлмански настоятелства представиха доклади за дейността си 

 

 

Централният колективен ръководен орган на Мюсюлманско изповедание – Висшият мюсюлмански съвет проведе специално заседание на 7 март 2018 г. в София. За участие в него бяха поканени ръководствата на една част от мюсюлманските настоятелства в страната. Това бяха председателите или упълномощените от тях членове на т.нар. „назначаеми настоятелства“, чиито ръководства се одобряват от Висшия мюсюлмански съвет съгласно чл. 71, ал. 4 на Устава на Мюсюлманско изповедание.

Мюсюлманските настоятелства са местни ръководни органи на Мюсюлманско изповедание. Именно затова втора поредна година ръководствата на споменатите мюсюлмански настоятелства представят доклади за дейността си през изминалата година. Освен това те се отчитат и пред мюсюлманската общност и районните мюфтийства.

На заседанието на Съвета бяха представени 29 писмени доклада, а над половината от тях бяха изслушани. Сред тях са едни от най-големите и активни мюсюлмански настоятелства от областни градове като Пловдив, Шумен, Пазарджик, Смолян и др.

При откриването на заседанието на Висшия мюсюлмански съвет председателят Ведат С. Ахмед подчерта значението и ролята на присъстващите представители на местните структури от гледна точка на пълноценното функциониране на Мюсюлманско изповедание. Той напомни отговорността им относно опазването и развиването на материалното наследство и вакъфското имущество, но и за развитието на духовността сред мюсюлманската общност. Особено подчерта сериозната необходимост от комуникация с членовете на мюсюлманската общност в големите градове, чийто брой вече е доста голям и понякога те се откъсват от общността. А главният мюфтия Мустафа Хаджи поиска от мюсюлманските настоятелства по-голяма активност в представянето на дейността, която извършват всички структури на Мюсюлманско изповедание от настоятелствата до Главно мюфтийство.

Ръководствата на мюсюлманските настоятелства при представянето на докладите си подчертаха важността на координираната дейност между структурите на изповеданието, което поражда по-ефективни резултати. Заедно с това представиха някои проблеми, които тепърва очакват решение, като поддържането на гробищни паркове, ремонтиране и реставриране на джамии и вакъфски имоти. Председателите на мюсюлманските настоятелства в Кюстендил и Карлово изразиха сериозните си опасения от срутване на джамиите Фатих Мехмед и Куршунлу в тези градове. А председателката на настоятелството в Добрич подчерта необходимостта от подобряване на състоянието на вакъфските имоти в града.

 

В картината, която бе представена от настоятелствата, се очертава развитие в областта на социалната им дейност, особено през свещения рамазан. Заедно с това бе подчертано желанието за организиране на повече курсове за просвещаване на мюсюлманската младеж.  

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok