Председателят на ВМС участва в конференция за религиозното образование

 

На 4-5 декември Еврейския културен дом в София се състоя седмата конференция на НСРОБ на тема: „Религиозното образование и възпитание в конфесионален и институционален дискурс - европейски практики и опит“.

Конференцията се състоя в четири сесии. В първа сесия с модератор Бирали Бирали – зам.главен мюфтия, доклади изнесоха председателят на ВМС Ведат Ахмед - „Отношението на държавата към религиозното образование на мюсюлманите в България“ и проф. Владимир Градев „Педагогика на вярата: за смисъла и значението на Малкия катехизис на Лутер“.

Според Ведат Ахмед религията е най-важният идентификационен маркер за мюсюлманите в България. Изграждането и съхраняването на идентичността, развиването и преформатирането ѝ при настъпване на нови обстоятелства до голяма степен зависи от възпитанието и образованието на човека, които се получават в семейното огнище и в училищна среда.

Но “Това до голяма степен зависело от отношението на българската държава към най-многочисленото ѝ малцинство – мюсюлманите и в частност към религиозното им образование.“ отбелязва Ведат Ахмед.

На втората сесия с модератор д-р Рупен Крикорян доклади четоха проф. д-р Гаро Мардиросян  по темата „щрихи на светския и духовен живот на арменската общност в България.“,  проф. дфн. Стефан Пенов и гл. ас. д-р Севделина Николова говориха по темата за  „Социални функции и персонално значение на религията - преподаване и/или възпитание на ценности и светоглед“.

На третата сесия с модератор отец Петко Вълов говориха проф. д-р Паруш Парушев по темата  „Credibility, RelevanceandContextualisationofTheologicalEducation: AnEvangelicalPerspective”  и д-р Камелия Славчева за „Религиозното образование - съдебна практика на Европейския съд, препоръки на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и позицията на Българската православна църква.“

На четвъртата сесия с модератор София Коен доклади изнесоха проф. Хени Лорер на тема: „Основни принципи на еврейското светско и религиозно образование - формиращи принципи, фактори и подходи.“ и преподавателите от УниБИТ гл. ас. д-р Светла шапкалова и проф. д-р Жоржета Назърска представиха темата за „Религиозното образование в дискурса на културното наследство“.

Според председателя на Централния израилтянски духовен съвет София Коен тази конференция, в която вземат участие представителите на трите основни религиозни общности в България е „послание за единство.“

 

Юзлем Тефикова 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok