Висшият мюсюлмански съвет награждава за добри практики

 

На 8 декември, петък, Висшият мюсюлмански съвет на Мюсюлманско изповедание в Република България ще връчи  за пръв път годишните награди  „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“. Церемонията по връчването на наградите на петте избрани от специална комисия лица, които са дали добър пример на обществото, ще се състои от 18.00 ч. в Тържествената зала на Централния военен клуб в столицата.

 

Наградата е учредена на  името на първия главен мюфтия Ходжазаде Мехмед Мухйиддин Ефенди, встъпил в длъжност на 8 декември 1910 г.

 

Целта на наградата е да се удостоят с публично признание лица с ярки постижения и принос в развитието на Мюсюлманското изповедание  и мюсюлманската общност в страната и да популяризира техните примерни деяния, които ще допринесат за разширяване на кръга на добрите и примерните постъпки и дейности в обществото.